selectorDoopceremonie van René en Reynolda

Ter gelegenheid van Kermiszondag 24 juli 2005

Beste familie, dorpsgnoten en feestvierders uit de omstreken.

Het doet ons een groot genoegen u hier in grote getalle aanwezig te zien voor dit uitzonderlijk doopfeest van onze twee jongste geborenen van het dorp.

Wat hieraan vooraf is gegaan zal ik u in korte woorden uitleggen :

De moeder, hier niet aanwezig door de zware bevalling van dit reuzen duo, is niemand minder dan Greetje uit de Polder.

De vader, dat is een andere vraag.  In het dorp doen de verschillende geruchten, zou het Luc_1 of Luc_2 zijn, Pierre of Danny, of dan toch Alex !  Wie niet verdacht wordt is Rudy, de schilder zou al meer kerken en kapellekes hebben opgekuist dan dat hij vrouwen zou versiert hebben.
Doordat het DNA (in Sint-Margrietse woorden = Deugtdoend, Nachtelijk Avontuur) nog niet heeft uitgemaakt wie de avontuurlijke vader is, zijn de peters en meters bereid gevonden de doopplichten op zich te nemen.

De Doopbeloften : 

Nu zal ik vragen aan de Peters en Meters of zij zonder aarzelen en met luide stem antwoorden op de volgende doopbeloften.

Welke naam hebt gij aan uw doopkinderen gegeven :

Danny & Eveline : “ RENÉ “
Dan & Monique : “ REYNOLDA “

Ik beloof dat Reynolda en Rene gevoed zullen worden met tarwebrood en belegt met echte boereboter, in de namiddag een yoghurt of platte kaas en ’s avonds vanillepap, rijstpap of ne chocomousse van de zuivelhoeve hier in de streek !

Peters en meters : “ Ja, ik beloof “

Ik beloof dat Reynolda en Rene hun hoofdmaaltijd zal bestaan uit polderpatatten, ajuinsaus en een goeie schelle van het varken of de vetbeeste, te krijgen of te kopen bij de akkerbouwer en veetelers in de streek !

Peters en meters : “ Ja, ik beloof “

Ik beloof dat Reynolda en Rene hun eerste opvoeding zullen krijgen in het bewaarschoolke van Sint-Margriete, ze kunnen gerust nog een paar kindjes gebruiken voor het behoud van de dorpsschool !

Peters en meters : “ Ja, ik beloof “

Ik beloof dat, als Reynolda en Rene hun melktanden ontgroeit zijn, geen andere alkoholische drank zullen gebruiken dan de Sentse Schavuit, eventueel maar enkel bij uitzonderlijke schaarste mag dat wel ne keer nen Meetjeslander zijn !

Peters en meters : “ Ja, ik beloof “

Ik beloof te waken over Reynolda dat ze in haar pubberjaren de avances van de rokkenjagers zal afwijzen, met uitzondering van die van de jongens uit het dorp van Sint-Margriete !

Dan en Monique : “ Ja, ik beloof “

Ik beloof te waken over Rene dat hij op jonge leeftijd zich niet zou laten verlijden door eender welk vrouwelijk schoon, schaars gekleed of weinig bedekt, met uitzondering van die meiden die van alle gezonde poten en oren voorzien zijn !

Danny en Eveline : “ Ja, ik beloof “


Na deze beloften rest er mij niets anders meer dan deze flink uit de polderkluiten gewassen boorlingskes te dopen met doopwater, samengesteld uit het hemelwater opgevangen in de Molenkreek, Hollandersgatkreek en Blokkreek, met nog water uit de Val en de Geuzeput en een schepken uit de Zouteput voor de smaak !

Ik doop U in naam van de Feestkomiteit Sint-Margriete
Ik doop U in naam van het bruisende kermisgebeuren
Ik doop U met de naam RENÉ & REYNOLDA  DE  SCHAVUIT
waarmee u zal worden aangesproken in vele stoeten,
waarmee u een attractie zal vormen op vele volkse feestelijkheden,
waarmee u als promotor “De Sentse Schavuit” als streekbier zal aanbevelen,
waarmee u het project “Ondeugend Sente” een reuzengestalte zal geven,
waarmee u verder door het leven zal gaan !


met dank aan :  gelegenheidspastoor "E.H." R. Buysse
misdienaars :  Eline en Jolien
tekst :  A. Mollet